Rubín centrum

Sponzoři

Sponzor
Magistrát města Pardubic

Sponzor
Pivovar Pardubice

Sponzor

Sponzor
Dialcorp s.r.o.

Sponzor


Osoby, které také přispěly

Pomozte i Vy

Vaše dary pomohou správné věci a každý pacient Vám poděkuje. Možná, že kromě dobrého pocitu mezi námi získáte spolupracovníky, přátele a zkušenosti.

Máme-li udělat maximum, bez vaší spolupráce a pomoci se neobejdeme!!! Děkujeme.

Bližší informace

Sky
Logo Rubín Pod Hřbitovem 321
53002 Pardubice
IČO: 265 98 876
  Reklama
  u nás
  za Váš
  sponzorský dar
15.6.2021

Naše akce

Proběhlé akce Připravované akce
Pastviny 2004

Pastviny 2003

Výlety 2003
Týden mezi lidmi s RS 20.-24.6.2005

Pastviny 16.-27.10.2005

Úvodní slovo

Naše práce je především o vztazích a pochopení potřeb člověka s neurologickým onemocněním. Jestli se nám tento aspekt daří plnit, mohou posuzovat především Ti lidé, kteří využívají našich služeb a jejich blízcí. Předpokladem k tomu, aby naše práce byla dostatečně kvalitní, je dobré personální a materiální zázemí, podpora ze strany státu, města, sponzorů a veřejnosti a v neposlední řadě spoluúčast externích spolupracovníků.

Při ohlédnutí na naši činnost musím vyjádřit poděkování všem těm, kteří nás začali podporovat hned v začátcích našeho snažení. Bez jejich pomoci a příspěvků bychom poslání těžko uváděli v život a mohli realizovat částečnou pomoc postiženým RS a jejich rodinám. Rovněž chci vyjádřit naději, že také v budoucnu budeme moci počítat s podporou a se spoluúčastí našich příznivců a spolupracovníků na zabezpečení pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Slyšíme-li slova "integrace postižených, charita, podpora lidí s..." vybaví se mnohým pojem pomoc. Asi nenajdeme člověka, který by se ve svém životě obešel bez pomoci druhého. Aby bylo možno pomáhat, musí být pomáhající a ten, který pomoc potřebuje.

Myslím si, že každý z nás již stál na obou březích: obdarovaný i darující. Vzpomeňme si, jak nás těší, radost obdarovaných dětí nebo jiných blízkých z dárků. My máme radost, že jsme druhého potěšili. Radost má i ten, který dostal dárek. Na druhou stranu ale existuje pocit ponížení, trapnosti, méněcennosti, když jsme potřební, když jsme v nouzi, když potřebujeme pomoc. Zde se navenek klube naše pýcha. Já přeci nepožádám o pomoc! Raději budu trpět. Ano, milí přátelé, mnohem jednodušší je pomáhat druhým, eventuelně žádat o pomoc pro druhé. Překonat se, požádat o pomoc pro sebe, to je velmi těžké. Situaci komplikuje mnohdy osobní zkušenost, že žádají nepotřební a nebo ten, od něhož pomoc očekáváme, nám ukáže záda. Kéž bychom dovedli mít vždy otevřené oči a vyjít vstříc potřebným, pomoc jim sami nabídnout.

Myslím si, že právě o toto se snaží celé naše sdružení. Pracovat pro "Rubín" mnohdy znamená odříkání, protože i odměna, jíž je každý dělník hodný, je nulová a často je složité pokrýt náklady. Bez dárců to opravdu nejde. Velmi si vážím svých kolegů. Hodnocení je pro mne mnohem těžší, protože jsem pod vlivem osobních vztahů a osobních příběhů. Děkuji za Vaši laskavost, snahu, práci, čas, za Vaše umění vidět a dokázat dle svých schopností pomoci. Moc Vám přeji, aby Vás obohatil ten omamující pocit, že druhý má radost.

Naše aktivity se zaměřily na rekondiční rehabilitační pobyty, rehabilitační cvičení, jógu, čínská cvičení, rehabilitační plavání, hipporehabilitaci, informovanost členské základny o všech záležitostech týkajících se zdravotně postižených.

nahoru
2021 © Internet Top s.r.o.      [CNW:Counter]