Rubín centrum

Sponzoři

Sponzor
Magistrát města Pardubic

Sponzor
Pivovar Pardubice

Sponzor

Sponzor
Dialcorp s.r.o.

Sponzor


Osoby, které také přispěly

Pomozte i Vy

Vaše dary pomohou správné věci a každý pacient Vám poděkuje. Možná, že kromě dobrého pocitu mezi námi získáte spolupracovníky, přátele a zkušenosti.

Máme-li udělat maximum, bez vaší spolupráce a pomoci se neobejdeme!!! Děkujeme.

Bližší informace

Sky
Logo Rubín Pod Hřbitovem 321
53002 Pardubice
IČO: 265 98 876
  Reklama
  u nás
  za Váš
  sponzorský dar
16.6.2021

Vítejte

RUBÍN Centrum sdružuje osoby navštěvující neurologické lékaře, poradny, centra a kliniky s problémy demyelizačního onemocnění a dalších po -zánětlivých stavů, vertebrogenního algického syndromu, stavů po cévních mozkových příhodách a neurochirurgických zákroků nebo s bolesti hlavy.

Intro

Ve svém životě se setkáváme se stále větším počtem lidí postižených úrazem, chronickým onemocněním nebo různými poruchami vyplývající z jejich životního stylu, špatné koordinace pohybu, ať je jejich příčinou vadné držení těla, trauma, přetěžování určitých svalových skupin při pracovních činnostech a sportu. Jsou nemoci a postižení, na které nestačí pouhá medikamentózní léčba a pacientům jsou doporučovány i další způsoby léčby a návyky.


Lékař určí diagnózu a způsob léčby. Ten by měl zahájit a vysvětlit léčbu a vše potřebné pro získání zdraví a rovnováhy. Pacienti však zapomínají většinu informací, které v ordinaci svého lékaře vyslechnou. Zapomenou polovinu až čtyři pětiny informací a navíc - údaje, které si zapamatují, později interpretují nesprávně. Nejvýrazněji se tak děje u těch osob, které se obávají špatné zprávy. Svůj díl viny nesou lékaři, kteří neumí předat odborné informace jednoduše a pochopitelně a proto jsme tu my.


Jde o to, aby si nemocný uvědomil všechny věci, okolnosti, které mohou působit na jeho zdravotní stav a omezují ho. Rozebrat lidský život, zjistit problémy a příčiny, pokusit se o nápravu, udržet získané. Ukázat lidem systém, řád, režim, kde důslednost je nutností pro naprogramování nápravy a k překonání pohodlí, lenosti a osobního přístupu k problémům. Pravidelný režim, správná výživa - vyvážená stava, dostatek pohybu, umění odpočinku a uvolnění, tzv. zdraví životní styl nebo správná životospráva je dobrým předpokladem pro hodnotný život, ale bez pravidelnosti, dodržování a důslednosti zůstává dobrý stav pouhým přáním. Nahlédnout do vlastního nitra, poznat své tělo, přehodnotit vztahy k ostatním lidem a k životu, oprostit se od závisti, nenávisti, peněz, pohodlí, přehlížet malichernosti, to vyžaduje moc a moc osobní odvahy a pevné vůle. Vést klidný život, posilovat tělo a zdravě myslet není vůbec jednoduché, jak se na první pohled zdá.


nahoru
2021 © Internet Top s.r.o.      [CNW:Counter]